Eglaines skola

Vecākiem

 

Aktuālais 2017./2018.mācību gadā.

 

 

Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” noteikts, ka izglītības iestādi neapmeklē bērni vecumā līdz 12 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 grādiem C, un bērni vecumā no 13 gadiem – ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 grādiem C.

 

21.oktobrī Atvērto durvju diena Eglaines pamatskolā

1. Plkst.12.00 Skolas vecāku sapulce:

-mācību, audzināšanas un Vecāku Padomes darba atskaites par 2015./2016.m.g.

-aktualitātes 2016./2017.mācību gadā,

- Vecāku Padomes vēlēšanas

-debates par dažādiem jautājumiem.

2. Klašu vecāku sapulces, tikšanās ar pedagogiem un atbalsta personālu.

3. Plkst.13.35 Karjeras dienu pasākums „Profesijas, profesijas….”

- skolēnu priekšnesumi,

- tikšanās ar sporta skolotāju A.Romanovu un jauno uzņēmēju, lauksaimnieci I.Timšāni.

4. Plkst.14.20 Skolas padomes sanāksme.

 

 

 

Atskaite par 2015./2016. mācību gadu Skatīt šeit

Atskaite par 2014./2015. mācību gadu Skatīt šeit

Iekšējās kārtības noteikumi Skatīt šeit

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Skatīt šeit