Eglaines skola

Skolēni

Skolēnu pašpārvalde 2017./2018.m.g

Prezidents: Diāna Žuromska   Prezidenta vietnieki: Liāna Isajeva un Elvita Bērziņa

 

 

 

Skolēnu pašpārvalde 2016./2017.m.g.

 

                  Prezidents: Ksenija Semjonova  Prezidenta vietnieks: Diāna Timoškova