Eglaines skola

Skolotāji

        Skolotāju kolektīvs 2016./2017. mācību gadā

1.

Eva Linkeviča

Skolas direktore, Latvijas vēstures, pasaules vēstures skolotāja

2.

Helēna Skrimble

Direktora vietnieks saimnieciskā darbā

3.

Sandra Samoviča

Sekretāre-lietvede,skolas bibliotekāre, psihologs

4.

Lilita Bērziņa

Sākumskolas skolotāja, direktora vietnieks audzināšanas darbā

5.

Irēna Fedoroviča

Pirmsskolas pedagogs

6.

Feona Glušonoka

Krievu valodas skolotāja

7.

Iveta Kaķeševa

Sākumskolas  skolotāja

8.

Olita Kārkliņa

Matemātikas skolotāja

9.

Vita Ķiploka

Mājturības un tehnoloģiju,  vizuālās mākslas, pasaules vēstures, dabaszinību skolotāja

10.

Viktorija Mikuļina

Angļu valodas skolotāja, direktora vietnieks izglītības jomā

11.

Anita Naļivaiko

Sākumskolas  skolotāja

12.

Aļona Romanova

Sporta skolotāja

13.

Antoņina Sējāne

Ģeogrāfijas, ķīmijas, bioloģijas skolotāja

14.

Ingrīda Studāne

Fizikas skolotāja

15.

Lāsma Šeršņova

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

16.

Guna Valpētere

Pirmsskolas pedagoga palīgs

17. Anita Zakharchenko

Skolotājs-logopēds

18.

Maija Žigajeva

Mūzikas, sociālo zinību, informātikas skolotāja

19.

Vladimirs Žigajevs

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs