Eglaines skola

Informācija

           Cēsīs 27.maijā notika tradicionālais bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, kurā piedalījās mūsu skolas tautas deju kolektīvs "Dejotprieks" (vadītāja Iveta Kaķeševa).

Eglaines skolēni piedalīsies akcijā „Mantojuma stāsts- mans stāsts, tavs stāsts„

          12.maijā 8 skolēni devās uz Rīgu lai piedalītos seminārā-fotoekskursijā pa Rīgas vēsturisko centru. Rātslaukumā pie bruņinieka Rolanda statujas satikāmies ar citiem semināra dalībniekiem. Gida pavadībā devāmies uzzinājām interesantus faktus par Rīgas vēsturisko centru, fotografējām un uzzinājām kā labāk veidot konkursa darbus, kuri jāiesniedz līdz 2017.gada 29.septembrim. Akcijas koordinatore un fotogrāfs pastāstīja par akcijas uzdevumiem- iepazīties ar savas ģimenes, pilsētas, novada un valsts kultūras mantojumu, uzņemt fotogrāfijas, un izveidot kolāžu, kurai jāpievieno stāsts par attēlā redzamo mantojumu, kāpēc tas autoram ir tuvs un svarīgs.

 

          

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

        28.aprīlī 8.klases skolnieces Madara Dumbra-Dumbrovska un Diāna Žuromska piedalījās Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē Jelgavā. 

         27.aprīlī notika Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu skate, gatavojoties festivālam "Latvju bērni danci veda". Apsveicam mūsu skolas 1.-2.klašu tautas deju kolektīvu "Dejotprieks" (vadītāja Iveta Kaķeševa) ar iegūto 2.pakāpi!

        

           Apsveicam Dagmāru Dumbra-Dumbrovsku ar iegūto 2.vietu Ilūkstes novada 4.klašu kombinētajā olimpiādē, kura notika 21.aprīlī.

       18. aprīlī pirmsskolas audzēkņi, 1.-4. klases skolēni un skolotāji svinēja Lieldienas.

      

    11.aprīlī 8.-9.klašu zēni izkāra savus sagatavotos putnu būrīšus pie skolas.

     

        

             4.aprīlī notika tikšanās ar LR IeM Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Sēlijas nodaļas inspektori majori Inesi Kiseļovu un  inspektori kapteini Viju Mihailovu.

  

      3.aprīlī mūsu skolā notika tikšanās ar Malnavas koledžas /izglītības iespējas Višķos/ pārstāvjiem

 

       31.martā skolā notika konkurss "Zini vai mini" 5.- 6.klašu skolēniem.

       

         31.martā notika Ilūkstes novada skolēnu PD uz ZPD konkurss. Apsveicam Danielu Maskaļevu un Raimondu Salnu ar iegūto 1.vietu.

     

          30.martā mūsu skolā viesojās pārstāvji no Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas

       

    Mūsu skolas pirmsskolas audzēkņi, pamatskolas skolēni un skolotāji piedalījās komunistiskā terora upuru piemiņas pasākumā Eglaines stacijā.

 

      23.martā  notika Ilūkstes novada sākumskolas skolotāju seminārs. Mūsu skolā viesojās sākumskolas skolēni un skolotāji no Subates pamatskolas, Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un Bebrenes VP vidusskolas.

        21.martā mūsu skolas 1.-6. klašu teātra grupa (skolotāja Lilita Bērziņa) un skolēni Anastasija Beļavska 6.kl. (skolotāja Lāsma Šeršņova), Gabriēla Sutiņa-Zutiņa 3.kl., Agate Sauka 3.kl. (skolotāja Anita Naļivaiko), Nikita Romanovs 4.kl., Baiba Sutiņa-Zutiņa 1.kl.(skolotāja Lilita Bērziņa) piedalījās skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursā Ilūkstes novada. Apsveicam visus ar iegūto II pakāpi.

3.marts - Starptautiskā Labestības stundu diena Latvijā

„ Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu savu Tēvzemi padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES.”

             Šajā dienā mūs visus vienoja viens mērķis - vairot labestību, izprast jēdzienu „draudzība”, sniegt priekšstatu par atšķirīgo cilvēkos, prast pieņemt citādo, respektēt un cienīt viņu vajadzības, palīdzēt un atbalstīt viņus, palīdzēt tiem, kam iet grūtāk, mācīt darīt labu, attīstot sevī tādas rakstura īpašības kā labestība, sirsnība, iejūtība, izpalīdzība, kā arī dāvāt citiem prieku, gūstot gandarījumu par to.

             Eglaines pamatskolas skolēni pārrunāja un piedalījās dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar mūsu izpratni par labestību, draudzību un izpalīdzību. Ikviens uz savas papīra plaukstiņas uzrakstīja kādu atziņu vai novēlējumu, teicām paldies gan skolēniem, gan skolotājiem. Gribētos lai mēs visi būtu labestīgi ikdienā.

Neatkarīgi no tā, gaida vai nē no tevis labestību – dari labu.
Neatkarīgi no tā pamanīs labo vai nē – dari labu.
Neatkarīgi no tā, pieņem tavu labestību vai nē – dari labu.
Neatkarīgi no tā, kā tev maksās par tavu labestību: ar labu vai ar ļaunu – dari labu.
Dari labu, un nevienam nebūs varas pār tavu labestību.

Šalva Amonašvilli

     

 

Dāvinājums


           Ar Eglaines pagasta iedzīvotājas Leonoras Maku starpniecību un atbalstu Eglaines pagasta bērni tika iepriecināti ar jaukām pārsteiguma dāvanām Ziemassvētkos un arī tagad – pēc labi padarītiem projektu darbiem. Dāvanas sarūpēja nodibinājums “Fonds “Haleva dienests””, kurā iesaistījušies sponsori no Vācijas un arī draudze “Jaunā paaudze”(New Generation). “Haleva dienests” direktores Dzintras Ivančikas vadībā iepriecina daudzu bērnu ģimenes svētku laikā Kurzemes pusē – Kandavas, Tukuma novados, bet šogad viņa ar domubiedriem ciemojās arī Subatē. Pateicamies par rūpēm, atbalstu un radīto prieku bērnu acīs!

 

        Apsveicam 8.klases skolnieci Diānu Žuromsku (skolotāja Viktorija Mikuļina) ar iegūto 1.vietu Ilūkstes novada 7.-9.klašu skolēnu radošo darbu konkursā angļu valodā, kurš notika 28.februārī.

Tikšanās ar Aneti, Jekaterinu un Kristīni

           24.februārī 8., 9.klašu skolēni tikās ar mūsu skolas absolventēm Aneti Skrimbli, Jekaterinu Timoškovu un Kristīni Ivani. Tikšanās mērķis - uzzināt, kā mūsējiem veicas mūsu novada skolās, un iegūt sev noderīgu informāciju, lai izdarītu izvēli, kurp doties mācīties pēc pamatskolas.  

           Anete un Jekaterina prezentēja Ilūkstes 1.vidusskolu, stāstīja par mācību un ikdienas dzīvi skolā. Meitenes uzsvēra, ka nepieciešams čakli mācīties visus mācību priekšmetus, būt aktīviem skolas pašpārvaldē un darboties interešu izglītības grupās. Skolas mājas lapā tika aplūkoti foto no dažādiem pasākumiem, Jekaterina un Anete pastāstīja par to, kā skolēni paši organizē un vada šos pasākumus. Jekaterina iepazīstināja mūs ar e-klases, kas  ir elektroniska skolvadības sistēma, darbību-tā atvieglo skolotājiem darbu, informē vecākus par skolēna mācību gaitām, piedāvā skolēniem ērtāk un ātrāk uzzināt atzīmes, kavējumus, uzdotos darbus mājās un citas ar skolu saistītās aktivitātes.

            Kristīne Ivane stāstīja par Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu, kurā var iegūt vidējo izglītību, kā arī izvēlēties kādu no profesionālās izglītības programmām: kokizstrādājumu izgatavošana, viesnīcu pakalpojumi, tūrisma pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi, veterinārmedicīnu, bērnu aprūpi un tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas. Atšķirīgi no vidusskolas ir tas, ka apzinīgi mācoties un esot sabiedriski aktīvs vari saņemt stipendiju. Kristīne apgūst ēdināšanas pakalpojumu programmu, mācās gatavot ēdienus, tos noformēt un pasniegt. Skolas audzēkņi brauc mācību ekskursijās, apmeklē dažādus uzņēmumus.

         Tikšanās noslēgumā secinājām, ka izvēle kur mācīties ir jāizdara pašam, ka ikvienā skolā ir apzinīgi jāmācās un jābūt aktīvam.

            6.klases skolniece Elvita Bērziņa (skolotāja Vita Ķiploka) piedalījās 13. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „Gadalaiki - Ziema” (tekstila tehnoloģijās).

No 22. līdz 24. februārim skolā notika projektu dienas.

Projektu tēmas:

Pirmsskola - Grāmata par mums

1.kl. - Lasām par zaķīti Garausi

2.kl. - Man patīk lasīt!?

3.kl. - Mana mīļā grāmatiņa

4.kl. - Annas Sakses pasakas

5.kl. - Astrīdas Lindgrēnas grāmatu pasaule

6.kl. - Manas izlasītās grāmatas

7.kl. - Rūdolfa Blaumaņa novele "Nāves ēnā"

8.kl. - Ziņu portāli Latvijā

9.kl. - Grāmata kā informācijas avots

 

        17.februārī 5.klases skolnieki Dāniels Mihailovs un Kristiāna Skrinda, 6.klases skolnieces Elvita Bērziņa un Liāna Isajeva un 8.klases skolnieces Madara Dumbra-Dumbrovska un Diāna Žuromska (sk.Olita Kārkliņa)  piedalījās Ilūkstes un Līvānu novadu matemātikas olimpiādē. Apsveicam Diānu Žuromsku ar iegūto atzinību!

      

           7.februārī Eglaines pamatskolas un Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, piedalījās jauniešu forumā „Es digitālo mediju vidē!” .  Jau 14.gadu pēc kārtas tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID), kuras sauklis "Kopā par labāku internetu!", aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un veidot labāku interneta vidi.

            Divi "Net-Safe Latvija" Drošāka interneta centra sociālie eksperimenti apliecina, ka vecāki samērā vieglprātīgi izturas pret bērnu privātumu internetā. Arī paši bērni neapzinās, ka svešinieki var piekļūt viņu sociālajos tīklos ievietotajai informācijai un to izmantot. Aicinām ikvienu noskatīties šos eksperimentus.

            Par to, lai mēs kļūtu atbildīgāki un zinošāki interneta lietotāji mums stāstīja vairāki lektori. Mūs īpaši aizrāva Artūrs Mednis, sociālo mediju eksperts, viņa prezentācija lika aizdomāties, kā jaunieši lieto internetu, nedomājot par to, kā šodien izdarītais var ietekmēt mūsu nākotni. Iejusties savu vecāku vietā mums lika žurnālists Ansis Bogustovs. Viņš  pastāstīja par savu četru bērnu un viņu pašu pieredzi interneta lietošanas paradumiem,  un deva padomus kā jēgpilni izmantot šo resursu.

 

      7.februārī 9.klases skolniece Diāna Timoškova (sk.Antoņina Sējāne) piedalījās ķīmijas 58.valsts olimpiādes 2.posmā.

      30.janvārī 9.klases skolniece Diāna Timoškova un 8.klases skolnieces Madara Dumbra-Dumbrovska un Diāna Žuromska (sk.Lāsma Šeršņova)  piedalījās Ilūkstes un Līvānu novadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

        20.janvārī 9.klases skolnieks Aleksejs Raups (sk. Ingrīda Studāne) piedalījās fizikas 67. valsts olimpiādes 2. posmā. Apsveicam Alekseju ar iegūto atzinību!

Janvāris - barikāžu laika piemiņas mēnesis

                      No 13.līdz 20.janvārim Eglaines pamatskolā atcerējāmies “Barikāžu laiku”.

                     Tika organizētas tematiskās klases stundas,  barikāžu laika notikumu apskats sociālo zinību stundās, vēstures stundās notika iepazīšanās ar video, audio materiāliem un barikāžu dalībnieku atmiņām. Skolēni piedalījās radošo darbu – zīmējumu un dzejoļu konkursos. 20.janvārī 6.-9.klašu skolēni iesaistījās interaktīvajā spēlē „Visi uz barikādēm!”.

                    Ikviens tika aicināts novērtēt iepriekšējo paaudžu veikumu, ieklausīties dzejnieka O.Vācieša vārdos „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”. Novēlam, lai ikviens no mums izvērtētu un apzinātos piederības izjūtu savai valstij, personīgo atbildību un ieguldījumu savas valsts veidošanā un stiprināšanā.

 

13. janvārī 9.klases skolniece Diāna Timoškova (sk. Eva Linkeviča) piedalījās Ilūkstes un Līvānu novadu vēstures olimpiādes 2.posmā. Apsveicam Diānu ar iegūto atzinību!

Sniega Diena

              Mūsu skolas skolēni un skolotāji, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, arī šogad iesaistījās Pasaules Sniega dienas dažādajās sportiskajās aktivitātēs un jautrās izdarībās.

              Sniega dienu gaidījām ar lielu nepacietību un cerību, ka sniegs tomēr būs un varēsim baudīt baltā gadalaika priekšrocības.

            13.janvārī pulcējāmies skolas pagalmā, darbojāmies dažādās stacijās, parādot savu veiklību, meistarību, radošumu – metām un ķērām „sniega pikas”, braucām „jautrajās ragaviņās”, slēpojām, cēlām sniegavīrus, kas skolēniem sagādāja īpaši daudz  jautru mirkļu. Šogad varam būt īpaši priecīgi par to, ka šī Sniega Diena bija klāta ar sniega segu, un, ka ikvienam bija iespēja no sirds izbaudīt jautrās aktivitātes sniegā!

 „Sniegpārslu virpuli”

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,

Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,

Spīd zelta mēness. Mirdz sudraba sniegs,

Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.

 

             Ziemassvētki ir labo darbu laiks. Tas ir laiks, kad katrs var iepriecināt savus tuvos un mīļos cilvēkus.

            Arī mūsu skolā norisinājās vairāki Ziemassvētku pasākumi. Nedēļu pirms Ziemassvētkiem skolas 2. stāvā varēja apskatīt rokdarbu un zīmējumu izstādi „Sniegpārslu virpulī”. Izstādē bija apskatāmi gan floristikas darbi: Adventes vainagi, svētku kompozīcijas, gan arī vizuālās mākslas darbi.

           Visi bērni bija arī čakli strādājuši, lai skolu ietērptu svētku rotā. Izrotātas bija klašu telpas, skolas gaiteņi, aktu zāle, bet skolas logus rotāja baltas egles, sniegpārslas un eņģeļi. Vecāku padomes locekļi sagatavoja jaukus rotājumus Ziemassvētku eglei.

           Gan lielie, gan mazie bērni gatavoja interesantus priekšnesumus.

          20. decembrī savus jaukos priekšnesumus Ziemassvētku vecītim rādīja pirmskolas audzēkņi kopā ar skolotāju Irēnu Fedoroviču un skolotājas palīgu Gunu Valpēteri. Priekšnesumos iesaistījās arī audzēkņu vecāki.

          21. decembrī notika Ziemassvētku pasākums 1.-9. klašu skolēniem. Lielu prieku sagādāja tas, ka pilnīgi visi skolēni piedalījās klašu sagatavotajos priekšnesumos. Skanēja skaistas dziesmas, dzejoļi. Raiti ritēja deju soļi.

            Pasākuma laikā tika godināti skolēni, kuri bija sasnieguši labus un augstus rezultātus mācībās un dažādos konkursos. Visiem bērniem bija liels gandarījums par paveikto darbu.

 

Konkurss "Čiekurs - egles dēls"

         9. decembrī mūsu skolas skolnieces Laura Sutiņa-Zutiņa, Dagmāra Dumbra-Dumbrovska, Viktorija Dreimane, Mareka Užule, Elvita Bērziņa un Liāna Isajeva (skolotājas Lilita Bērziņa un Vita Ķiploka) piedalījās Ziemassvētku rotājumu konkursā "Čiekurs - egles dēls". Konkurss notika Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā.

 

Patriotu nedēļa

Met, laimīte, zelta jostu

Pāri mūsu zemītei

Dod māsiņām, bāleliņiem

Baltu mūžu nodzīvot.

              Mūsu skolā no 11.līdz 17.11.2016. noritēja „Patriotu nedēļa”. Šīs nedēļas laikā mūsu skolā tika organizēti vairāki pasākumi. Notika tematiskās klašu stundas par godu mūsu dzimtenei Latvijai. 11. novembrī tika organizēts pasākums 5.-9. klašu zēniem “Esmu gudrs, stiprs un veikls kā Lāčplēsis”. Zēni varēja parādīt savu erudīciju dažādās izglītojošas aktivitātēs, kā arī piedalīties sporta stafetēs un sacensībās.

             No 11.līdz 17.novembrim skolas „gudrinieki” piedalījās dažādos erudīcijas konkursos, spēlēja spēles par Latvijas personībām un valsts rašanās vēsturi. Ikviens jaunāko klašu skolēns varēja uzrakstīt savu novēlējumu Latvijai, bet vecāko klašu skolēni dalījās savās domās par to, kas viņiem patīk Latvijā un kas ir patriots. Visiem skolas bērniem bija iespēja noskatīties filmas „Rīgas sargi” un „Emīla nedarbi”.

              16.novembrī notika tikšanās ar jauno robežsargu leitnantu Rolandu Smiķerstu, kurš kopā ar virsseržantu Vitāliju Bulavski un dienesta suni Riči rādīja un stāstīja, kāds ir valsts robežsarga darbs ikdienā. Tā kā Rolands Smiķersts ir mūsu skolas absolvents, viņš pastāstīja par to, kāpēc nolēma būt par robežsargu. Mēs dzirdējām interesantu stāstījumu, foto un video demonstrējumus par Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžu un iespējām tur mācīties.

                17.novembrī LR proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā „Latvju raksti pūriņā” skolēni un skolotāji ar dziesmām, dainām un latvju rakstiem sirsnīgi sveica Latviju dzimšanas dienā. Šajā dienā Eglaines pagasta kultūras namā skolēni uzstājās svētku koncertā, deklamēja dzejoļus, dziedāja dziesmas, dejoja un spēlēja teātri.

                  Skolas bibliotēkā varēja apskatīt izstādes „Es mīlu Tevi, Latvija” un „Ceļš uz Latviju”.  Visus priecēja skolēnu zīmējumu izstāde „Svētku salūts”.

 

Vecāku diena

              21.oktobrī mūsu skola uzņēma skolēnu vecākus. Skolas un klašu vecāku sapulcēs vecāki uzzināja par padarīto iepriekšējā mācību gadā un aktualitātēm 2016./17.m.g. Notika individuālās sarunas ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu.

Pēcpusdienā vecāki apmeklēja karjeras nedēļas noslēguma pasākumu „Profesijas, profesijas…”. Visus iepriecināja dažādi skolēnu priekšnesumi. Mūsu skolas absolventes Ineta Timšāne un Aļona Romanova pastāstīja par savām izvēlētajām profesijām.

 

Labo darbu nedēļa

        Skolēni aktīvi iesaistījās „Labo darbu nedēļas” aktivitātēs: uzkopa klases telpas, sakopa skolas teritoriju, piedalījās stādu un sakopšanas talkā Stendera muzejā par godu Latvijas 100-gadei, sakopa Mēnesmeitiņas un mūžībā aizgājušo skolotāju atdusas vietas Lašu kapos, labiekārtoja skolas bibliotēku. 5.klases skolēni pirmsskolas grupas „Mārīte” telpās noorganizēja tīrības dienu.

 

21.oktobrī Atvērto durvju diena Eglaines pamatskolā

1. Plkst.12.00 Skolas vecāku sapulce:

-mācību, audzināšanas un Vecāku Padomes darba atskaites par 2015./2016.m.g.

-aktualitātes 2016./2017.mācību gadā,

- Vecāku Padomes vēlēšanas

-debates par dažādiem jautājumiem.

2. Klašu vecāku sapulces, tikšanās ar pedagogiem un atbalsta personālu.

3. Plkst.13.35 Karjeras dienu pasākums „Profesijas, profesijas….”

- skolēnu priekšnesumi,

- tikšanās ar sporta skolotāju A.Romanovu un jauno uzņēmēju, lauksaimnieci I.Timšāni.

4. Plkst.14.20 Skolas padomes sanāksme.

Eiropas Valodu diena

              Katru gadu 26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs atzīmē  Eiropas Valodu dienu, kad tiek pievērsta īpaša uzmanība Eiropas valodām, valodu daudzveidībai un to apguvei. Gaidot 2016. gada Eiropas Valodu dienu, mūsu skolas 6.un 8.klases skolēni iesaistījās eTwinning projektos.

             6.klases projekta tēma bija “Dažādas valodas, vienādas jūtas”. Projektā strādāja 27 skolas no dažādām valstīm. Projekta uzdevums bija izveidot plakātu ar tēmas nosaukumu angļu valodā un dzimtajā valodā un ierakstīt video, kurā var dzirdēt partnera valodu.

               8.klases projekta tēma bija “Eiropas valodu diena - atklātnes”. Projekts apvienoja 23 skolas no dažādām Eiropas valstīm. Skolēni sūtīja pa pastu  pārrakstītas atklātnes visām skolām. Projekta mērķis bija iepazīstināt citus ar savu valodu un uzzināt vairāk par Eiropas valodām. Mēs saņēmām atklātnes no 17 ārzemju skolām. Visas kartiņas tika uzrakstītas divās valodās – angļu valodā un skolu valsts valodā.

             Visi projekta materiāli tika ievietoti eTwinning mājas lapā.

 

Dzejas  dienas  Eglaines  pamatskolā

    Septembris – Dzejas dienu mēnesis. Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolā tika svinēta Dzejas diena. No 12. līdz 16.septembrim skolā bija Dzejas nedēļa. Visu klašu skolēni, klases audzinātāju atbalstīti un uzmundrināti, varēja radoši izpausties. Katrai klasei vajadzēja veikt divus uzdevumus.

    Pirmais uzdevums – no krāšņajiem rudens ziediem un arī augļiem ārā pie skolas veidoja dzejas taureņus – citi gaisīgi vieglus, citi raibi raibus, citi lielus un spilgtus.

    Otrs uzdevums – katrai klasei vajadzēja dzejoli padarīt spilgtāku un interesantāku, t.i. rakstītā dzejolī dažus vārdus aizstāt ar attēliem vai zīmējumiem. Šo darbu visas klases paveica godam, un radošos darbus katrs interesents varēja aplūkot izstādē.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................

2016.gada 9.klases izlaidums

Mēs lepojamies 2015./16.m.g.

Ariadna Ivanova - Ilūkstes un Līvānu novadu vēstures olimpiādes 2.vietas ieguvēja, Ilūkstes novada  radošo darbu konkursa angļu valodā 1.vietas ieguvēja, dabaszinātņu un matemātikas virtuālā konkursa laureāte.

Diāna Žuromska  saņēma Atzinību un Atzinības rakstu no Latvijas Nacionālā arhīva konkursā „Cilvēks vēstures krustcelēs”

Madara Dumbra-Dumbrovska -dabaszinātņu un matemātikas virtuālā konkursa laureāte

Sākumskolas kombinēta satura olimpiādes uzvarētāji:  Elvis Valpēteris (atzinība), Viktorija Dreimane (3.vieta), Dagmāra Dumbra-Dumbrovska (3.vieta), Daniels Maskaļevs (2.vieta), Gabriela Sutiņa-Zutiņa (3.vieta)

 

Daniels Maskaļevs, Raimonds Salna – 2.vieta Ilūkstes novada pētniecisko darbu konkursā

Ilūkstes novada skatuves runas konkursa uzvarētāji: Gabriela Sutiņa-Zutiņa 1.vieta novadā un 3. pakāpe Latgales reģionā, Anastasija Beļavska 2.vieta novadā, Armands Rihtikovs 2.vieta novadā

Vokālais ansamblis- II pakāpes ieguvēji konkursā „Balsis”

Teātra grupa- II pakāpes ieguvēji teātru skatē, piedalījās Latvijas skolu teātru izrāžu parādē “Spēlēsim te-ātri” (Liepājā).

1.-5.klases skolēni: Dagnija Valaine, Liāna Isajeva, Armands Rihtikovs, Elvita Bērziņa, Dagmāra Dumbra-Dumbrovska, Malānija Ksenofontova, Viktorija Dreimane piedalījās zīmējumu konkursos „Lidice 2016”, „Visapkārt sirdis vien”, „Jautrie putni”, „Dāvana māmiņai”

Aktīvākie skolas sportisti: Svetlana Miļukina, Viktorija Dreimane, Dagmāra Dumbra-Dumbrovska, Jūlija Kozlovska, Mārtiņš Valpēteris, Elvita Bērziņa, Inguss Valainis, Faina Denisenko, Anastasija Beļavska, Izabella Mihailova, Jūlija Lapova, Kristiāna Skrinda, Liāna Isajeva, Mareka Užule.    

 

 

D.Žuromska veiksmīgi piedalījās konkursā „Vēsture ap mums”

             21.maijā Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notika skolēnu pētījumu konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma sarīkojums, kurā piedalījās 7.klases skolniece Diāna Žuromska. Konkursa tēma šogad bija „Cilvēks vēstures krustcelēs”, Diāna veidoja darbu „J.Ozola dzīve laikmetu griežos”. Par savu darbu Diāna saņēma Atzinību un Atzinības rakstu no Latvijas Nacionālā arhīva. 

             Konkursa noslēguma sarīkojumā valsts prezidents Raimonds Vējonis uzsvēra: „Bez vēstures zināšanām un cieņas pret mūsu valsts vēsturi nav iespējama nākotne.” Paldies Dz. Ozolai un A.Naļivaiko par to, ka dalījās atmiņās par savu tēvu un ļāva ieskatīties dzimtas arhīva materiālos.

 

2.-5. klašu teātra grupas skolēni piedalījās labāko teātra izrāžu parādē „Spēlēsim TE-ĀTRI”, kura notika Liepājā no 2.līdz 4.jūnijam. Festivālā jaunie aktieri ne tikai priecēja klātesošos ar D.Leperes lugu „Medus kūka” (režisore Lilita Bērziņa), bet arī paši ar interesi vēroja citu skolēnu teātra izrādes un brīvajā laikā iepazina Liepājas pilsētu, peldējās jūrā.

 

Ceļojums pagātnē

            20. maijā Ilūkstes 1.vidusskolas 7.b un 8.klase kopā ar Eglaines pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem devās izglītojošā ekskursijā uz Rīgu. Ekskursiju varēja īstenot, jo piedalījāmies ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, kuru šī gada martā izsludināja Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs un nodibinājums „Vītolu fonds”.

            Skolēni apmeklēja Jūgendstila muzeju, Kara muzeju un Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Aizraujošā foto orientēšanās spēlē skolēni iepazina nozīmīgākos kultūrvēsturiskos objektus Vecrīgā, Bastejkalnā un Vērmanes dārzā.

             Fotogrāfijas un jautājumus par dažādiem objektiem sagatavoja Ilūkstes 1.vidusskolas absolvents Harijs Anspoks un Eglaines pamatskolas beidzēji Elīna Linkeviča un Kristaps Ivdris.

             Ekskursiju projektu konkursam pieteikumu iesniedza vēstures skolotājas Eva Linkeviča un Vita Anspoka. Ekskursijā savas klases aizveda Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājas  A.Šaršūne, L.Tihonova un Eglaines pamatskolas skolotājas L.Petuhova un F.Glušonoka.

             Skolēni guva pozitīvas emocijas un tuvāk iepazina mūsu tautas vēsturi. Skolotāji un skolēni izsaka pateicību Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram un nodibinājumam „Vītolu fonds”.

             Lūk, dažas skolēnu atsauksmes par ekskursiju:

Karīna (8.kl.): „Patika tas, ka kopīgajā ekskursijā piedalījās Eglaines un Ilūkstes 7.-9.klašu skolēni. Patika meklēt dažādus un interesantus kultūrvēsturiskus objektus.”

Edgars (8.kl.):”Interesanti bija iepazīties ar Kurzemes novada sētu Brīvdabas muzejā. Biju pārsteigts, ka divas mājas uz muzeju ir atvestas no Ilūkstes novada Bebrenes pagasta.”

Rūta (8.kl.):”Paldies skolotājiem, kuri izdomāja foto orientēšanās sacensības. Tas bija jautri un interesanti. Ekskursija bija izdevusies.”

Estere (8.kl.): „Man patika Jūgendstila muzejā, tur bija interesanti un neparasti. Uzzināju par jūgendstila virzienu.”

Adelīna (8.kl.): „Patika darboties grupā, jo mēs paši meklējām pēc fotogrāfijām noteiktus objektus. Brīvdabas muzejā gids interesanti un mūsdienīgi iepazīstināja ar muzeja ekspozīciju. Ekskursija brīvā dabā – tas bija lieliski!”

Elvīra (7.kl.): „Patika meklēt vēsturiskus objektus Vecrīgā, uzzināju daudz informācijas par tiem. Interesanti bija sadarboties ar Eglaines pamatskolas skolēniem.”

Madara (7.kl.): „Man patika ekskursija, tā bija ļoti interesanta. Es daudz uzzināju par to kā cilvēki dzīvoja agrāk.”

Diāna (8.kl.): „Man ļoti patika Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Es uzzināju daudz ko jaunu, patika gids. Ekskursija kopā ar Ilūkstes skolēniem bija aizraujoša.”

27.maijā skolā notika konkurss "Mēs ES", kurā piedalījās 5.-8.klašu skolēni.  Konkursa rezultāti:

   1.vieta - 7./8. klases komanda

   2.vieta - 7. klases komanda

   3.vieta - 5./6. klases komanda

 

 

Apsveicam 7.klases skolnieci Diānu Žuromsku un skolotāju Evu Linkeviču par sekmīgu dalību pētniecisko darbu konkursā "Vēsture ap mums" ar pētījumu "J.Ozola dzīve laikmetu griežos".

   23.maijā mūsu skolā notika pasākums par drošību vasarā, kurā piedalījās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas Sēlijas nodaļas inspektore majore Inesa Kiseļova, inspektore kapteine Vija Mihailova un Valsts policijas koledžas kadete Jekaterīna Meļehova.

Eglaines skolēni svin „Baltā galdauta svētkus”

         Par godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 26. gadadienai  4. maijā dažādās Latvijas vietās notika Baltā galdauta svētki.

        Eglaines pamatskolas skolēni un skolotāji svētkus svinēja jau šodien, 3.maijā. Mūsu skolā notika dažādas aktivitātes: sākumskolas skolēni rakstīja domrakstus par Latviju, Skolēnu pašpārvalde palīdzēja sapost skolu svētku rotā, starpbrīžos skanēja dzīvespriecīgas dziesmas.

        8. un 9.klašu skolēni vēstures stundās tuvāk iepazina  1990.gada 4. maija notikumus, pārrunāja notikumu vēsturisko nozīmi un aplūkoja fotogrāfijas. Šīs dienas būtību izsaka D.Īvāna vārdi: „Nekad, cik vien es dzīvoju uz šīs pasaules, neesmu redzējis Latvijā tik daudz smaidošu un laimīgu seju kā 4.maijā”. 

       Skolas ēdnīcas saimnieces klāja svētku pusdienas, mūsu galdus klāja Baltais galdauts. Šodien mēs apzinājāmies, ka Balti klāts galds ir kā izsenis godāta vieta, ap kuru simboliski vai gluži praktiski pulcēties ģimenēm, draugiem un kaimiņiem.

        Pēc svētku pusdienām visi devāmies ārā, lai pie skolas veidotu kopīgu apsveikumu mūsu valstij – „Mēs mīlam Latviju!”. Pirmsskolas un pamatskolas skolēni runājot tautasdziesmas aicināja būt lepniem par mūsu valsts dabas skaistumu un čaklajiem cilvēkiem visos Latvijas novados. Noslēgumā mēs nodziedājām kopīgu dziesmu.

     

Skolas avīze

3.maijā 2.klases skolēni Daniels Maskaļevs un Raimonds Salna  iepazinās ar  Robotikas pamatiem Bebrenes VPV.

 

 

   Mūsu skolas teātra grupa (skolotāja L.Bērziņa) tika uzaicināta piedalīties Latvijas skolēnu teātru IZRĀŽU PARĀDĒ, kura notiks 2.- 4.jūnijā Liepājā.

Video skatīt šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=ce9o3lf5IaQ 

„Ekspedīcija zinātņu pasaulē”

        Deviņas nedēļas, laikā no 11. janvāra līdz 13. martam, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv norisinājās virtuālais konkurss „Domā! Zini! Mācies!”.

         Konkursā  piedalījās vairāk nekā 200  7.–9. klases skolēnu no visas Latvijas. Katru nedēļu viņi risināja 8 „cietos riekstus” dabaszinātnēs un matemātikā, papildinot zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.

Eglaines pamatskolas skolnieces  Ariadna Ivanova un Sanda Pilace no 9.klases, Diāna Timoškova no 8.klases, Diāna Žuromska un Madara Dumbra-Dumbrovska no 7.klases piedalījās šajā konkursā.

Apkopojot neklātienes kārtu rezultātus, tika noskaidroti 33 laureāti, kuri kā balvu saņēma atļauju piedalīties atraktīvā un izzinošā konkursa klātienes pasākumā „Ekspedīcija zinātņu pasaulē”, kas notika 15.–16. aprīlī. 

         Ariadna un Madara bija šo laureātu sarakstā. Jau otro gadu pēc kārtas uz Rīgu devās Ariadna.

         Rīgā skolēni piedalījās netradicionālās un interesantās nodarbībās. Piektdien viņi iepazina Latvijas kokus, augus un eksotiskus tauriņus LU Botāniskajā dārzā, kā arī iejutās uzņēmēju lomās biznesa simulācijas spēlē „Fabrikants”. Savukārt sestdien skolēni attīstīja pētnieciskās prasmes, nosakot ūdens ķīmisko sastāvu, augsnes sastāvu, atpazīstot dzīvnieku pēdu nospiedumus un galvaskausus, mācījās mērogot.

         Ariadna uzskata, ka konkurss ir lieliska iespēja skolēniem iegūt jaunas zināšanas, sacensties erudīcijā ar vienaudžiem, iegūt jaunus draugus no visas Latvijas.

         „Mēs ieguvām diezgan svarīgas zināšanas dabaszinātnēs un iemācījāmies strādāt komandā. Bet būtiskākais, kāpēc man tas ilgi paliks atmiņā, ir jautra laika pavadīšana ar jauniegūtiem paziņām un neaizmirstamas atmiņas.”

 

 

29.aprīlī 7.klases skolēni Diāna Žuromska un Vadims Užulis piedalījās kustības "Draudzīgā skola" rīkotajā konferencē, kura notika Rīgā.

  14.aprīlī notika Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko un zinātni pētniecisko darbu konference-konkurss "Esmu pētnieks". Apsveicam 2.klases skolniekus Danielu Maskaļevu un Raimondu Salnu (skolotāja Anita Naļivaiko) ar iegūto 2.vietu.

  Apsveicam Gabrielu Sutiņu-Zutiņu (skolotāja Anita Naļivaiko) ar iegūto III pakāpi skatuves runas konkursā Latgalē, kurš notika Jēkabpilī 30.martā.

Skolēni iepazinās ar Okupācijas muzeja izstādi Ilūkstes BJC

               21.un 24.martā 5.-9.klašu skolēni Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejā apmeklēja Okupācijas muzeja ceļojošo izstādi „Latvija 1939–1991: no okupācijas līdz brīvībai”.

              Ar izstādes dokumentiem, fotogrāfijām un tekstiem, kuri atspoguļo Latvijas valsts un tautas likteņgaitas, sākot ar neatkarīgas valsts proklamēšanu, cauri brīvības zaudēšanai un divu totalitāro režīmu okupācijām līdz neatkarības atgūšanai, skolēnus iepazīstināja Ilūkstes  Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda Rimša un Eglaines pam