Eglaines skola

Skola šodien

Interešu izglītības grupas

Vizuālā māksla - "Fantāzija"- sk. Vita Ķiploka

Vokālais ansamblis 4.-7.klase - sk. Maija Žigajeva

Teātris 2.-5.klase - sk. Lilita Bērziņa

Mūsdienu dejas - 5.-9.klase - sk. Aļona Romanova

Rokdarbi - 1.-9.klase - sk. Lilita Bērziņa