Eglaines skola

Skola šodien

2016./2017.mācību gadu uzsāka 78 izglītojamie: 66 pamatskolas skolēni un 12 pirmsskolas audzēkņi. Skolā strādā 17 pedagoģiskie darbinieki un 10 tehniskie darbinieki. Viens skolotājs ir novada metodiskās komisijas vadītājs. Skolā strādā psihologs un skolotājs-logopēds.  Skola ir iesaistījusies starptautiskajā e-Twinning projektā.

Skolā darbojas Skolēnu  pašpārvalde un Vecāku padome.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt interešu izglītības grupas:

  • 1.-6. klašu ansamblis
  • 1.-2. klašu tautas dejas
  • Teātra grupa
  • „Prasmīgās rokas”
  • „Fantāzija” (vizuālā māksla)
  • Sporta skolas vieglatlētikas grupa

 

Atskaite par 2015./16.m.g. skatīt šeit

Atskaite par 2014./2015. m.g.skatīt šeit

Pašnovērtējuma ziņojums 2014.g. skatīt šeit