Eglaines skola

Veltījums Eglaines skolas bērniem

Dzintra Krievāne

Sargājiet saules staru,
Kas jūsu bērnībai dots.
Caur dzīvi ejot –
Lai tas spēku jums dod.

Sargājiet jaunību savu
Tīru un baltu –
Kā bērzs pakalnē
Visu mūžu stāv balts.

Sargājiet dvēseles staru,
Kas jūsu bērnībai dots,
Lai caur dzīvi ejot –
Tas jums sirdsgudrību dod,
Tēvzemei ziedot visu labo.