Eglaines skola

Veltījums Eglaines skolas bērniem

Dzintra Krievāne

                                                         Sargājiet saules staru,
                                                         Kas jūsu bērnībai dots.
                                                         Caur dzīvi ejot –
                                                         Lai tas spēku jums dod.

                                                         Sargājiet jaunību savu
                                                         Tīru un baltu –
                                                         Kā bērzs pakalnē
                                                         Visu mūžu stāv balts.

                                                         Sargājiet dvēseles staru,
                                                         Kas jūsu bērnībai dots,
                                                         Lai caur dzīvi ejot –
                                                         Tas jums sirdsgudrību dod,
                                                         Tēvzemei ziedot visu labo.